MENU

Limburg Athletics+

Limburg Athletics+ is hét platform voor de Limburgse loop- en atletieksport in de brede zin. Aan de hand van 5 strategische programmalijnen werkt zij samen met tientallen partners (uit sport, zorg/welzijn, bedrijfsleven, recreatie/toerisme, etc.). Zo is zij de stimulator voor goede en gezonde beweegprestaties én de estafettestok voor Limburgs beweegplezier.

Limburg Athletics+ wil de enorme potentie van de moeder der sporten verzilveren: van (on)georganiseerd sportief wandelen en hardlopen, via bruisende evenementen tot en met presteren op de atletiekdisciplines op topniveau. Zo maken wij Limburg samen tot de gezondste, meest bruisende en innovatieve provincie!

Een voorbeeld waarin dit samenkomt: de Limburgse Beweeg- en Beleefweek, waarin ruim 15 partners uit heel Limburg meer dan 25 activiteiten tot stand brachten, en daarmee honderden Limburgse (jong en oud) in beweging brachten.

Basketbal Academie Limburg

Basketbal Academie Limburg heeft zich in 10 jaar tijd ontwikkeld tot de beste academie in Nederland en geeft jonge spelers en speelsters de kans om op jonge leeftijd topsport te bedrijven en een rol model te zijn voor andere kinderen. Daarnaast krijgen ook jonge trainers en coaches de kans om van hun passie een beroep te maken. Basketbal Academie Limburg werkt vanuit een missie “wij ontwikkelen talent”. Het initieert vele activiteiten om jonge kinderen te laten sporten door het geven van clinic op lagere- en middelbaar scholen en worden maatschappelijke projecten geïnitieerd met lokale- en regionale instellingen. Jaarlijks nemen 85 kinderen deel aan het opleidings-programma, worden minimaal 300 clinics verzorgt op scholen en zijn ruim 70 bedrijven betrokken bij BAL. De beste talenten krijgen hun kans om in de BNXT-league of de Women Basketbal League een profcontract te verdienen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of om aan cultuur te doen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen doen. Want meedoen = meer kansen!

 • Circa 5.200 unieke, Limburgse kinderen aan het sporten en 1.100 unieke kinderen cultuurdeelname.
 • 1.099+ betrokken intermediairs
 • 30 actieve Limburgse gemeenten
 • Nauwe samenwerking Stichting Leergeld
 • 21.700 Limburgse kinderen in armoede: 1:10 kinderen groeit op in armoede. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg wil zoveel mogelijk kinderen laten MEEDOEN!

Limburg Cycling

Limburg Cycling wil als verbindende factor in de wielerwereld:

 1. Zoveel mogelijk Limburgers op de fiets krijgen én houden
 2. Talenten in staat stellen het beste uit zichzelf te halen
 3. Maatschappelijke en economische spin-off realiseren

Limburg Cycling doet dit onder andere door:

 • Wielerevenementen voor top- en breedtesport te steunen en promoten
 • Wielertoertochten te coördineren
 • Talenten een opleiding te bieden
 • Wedstrijden met een Limburgse Selectie te rijden
 • Leenfietsen ter beschikking te stellen
 • Clinics, Open Trainingen en Dikke Banden Races te organiseren
 • De jeugd te inspireren door samen te werken met topsporters
 • Bestuurders en trainers bij te scholen
 • Veilige wieleromgevingen en mountainbikeroutes te realiseren en/of promoten

Limburg Paardensport

Limburg ligt midden in het centrum van de internationale paardensport en ontwikkelt zich in razend tempo tot een van de mondiale hippische hotspots!

Hier ligt dé perfecte thuisbasis voor veel paardenliefhebbers en professionals. Door de goede faciliteiten, veel specialistische kennis en het jaarrond veel evenementen en trainingsmogelijkheden is er voor ieder wat wils.

Samen met meer dan 25 partners zet de Stichting Limburg Paardensport in op ontwikkeling van de sport en de sector en het versterken van de positie van Limburg als internationale hotspot langs de pijlers Sport, Participatie, Economie, Educatie en Ruimte. Wij starten en ondersteunen allerhande nieuwe projecten en initiatieven. Limburg Paardensport heeft een groot netwerk, legt verbindingen en boost nieuwe ontwikkelingen.

Facts & Figures

 • 40.000 paardensporters
 • 35.000 paarden
 • 1.500 veulens per jaar
 • 1.200 paardenbedrijven
 • 115 officiële paardensportverenigingen
 • 250 officiële wedstrijden per jaar
 • 1.600 km ruiter- en menroutes
 • Economisch belang: € 175 miljoen per jaar
 • Werkgelegenheid voor 1.100 fte

Limburg Handbal

Platform Limburg Handbal verzilvert kansen voor de Limburgse handbalsport! Handbal wordt gespeeld bij 35 verenigingen in 24 gemeenten en is een kernsport voor de Provincie Limburg.

Wij leveren een actieve bijdrage aan een effectiever sportbeleid, mede gericht op sportdeelname en sociale cohesie.

Speerpunten van Limburg Handbal:

 • Handbalschool Limburg
 • Stimuleren van de bekendheid van de handbalsport bij de jeugd
 • Vitaal houden van de Limburgse Handbalverenigingen

De impact van Platform Limburg Handbal

 • Meer Limburgse jeugdtalenten groeien door naar Oranje en Limburgse topteams
 • Het opleiden van clubtrainers en scheidsrechters wordt versterkt
 • Schooljeugd maakt actief kennis met handbal
 • Stimuleren van samenwerking met andere sporttakplatforms vergroot sportdeelname

Limburg Triathlon

Platform Limburg Triathlon wil zoveel mogelijk Limburgers laten genieten van de triathlonsport. Dit doet zij – gecoördineerd vanuit de Nederlandse Triathlonbond – met alle bij de sport betrokken partijen.

 • Organiseren van kennismakingsactiviteiten in het onderwijs
 • Organiseren van divers wedstrijdaanbod voor jong en oud
 • Sportaanbod en kader binnen verenigingen versterken zodat jong en oud ‘op triathlon kan’
 • Genereren van sportmogelijkheden voor sporters met een fysieke/verstandelijke beperking
 • (Inter)nationale wedstrijden naar Limburg halen
 • Scouten en begeleiden van beloftevolle jonge atleten en doorstroom creëren naar het landelijke topsportprogramma in Sittard
 • Werken aan wereldprestaties in de mondiale triathlon en paratriathlon topsport

De sterke doorgaande lijn en de manier van samenwerken binnen het platform zijn een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s in Nederland.

Iedereen Kan Sporten

Samen met de Iedereen Kan Sporten regio’s in Limburg en Bijzonder in Beweging maken we sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk!

Waarom?

 • Sport en bewegen is voor mensen met een beperking lang niet vanzelfsprekend
 • Sport- en beweegdeelname bij mensen met een beperking blijft achter in vergelijking tot mensen zonder beperking

Hoe doen we dat?

Iedereen Kan Sporten Limburg:

 • Intensieve samenwerking met de Iedereen Kan Sporten regio’s in Limburg (regionale samenwerkingsverbanden gemeenten)
 • Kinderen met een beperking begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod
 • Sporthulpmiddelen ter beschikking stellen om kennis te maken met aangepast sporten
 • Talentvolle sporters met een beperking herkennen en begeleiden in hun ambities
 • Verlichten van vervoersproblematiek door o.a. uitvoering te geven aan de Provinciale Vervoersregeling Gehandicapte Sporters

Bijzonder in Beweging:

 • Brengt al bijna 50 jaar mensen met een meervoudige en/of verstandelijke beperking in beweging
 • Wekelijks 500 deelnemers & 100 vrijwilligers
 • Meer dan 40 wekelijkse activiteiten door heel Limburg (sportinstuiven, zwemmen, dansen, wandelen, badminton, weerbaarheid, bowlen en meer)
 • Professionele begeleiding
 • Organisatie / mogelijk maken van de Bijzondere Kampioenendag, Rosa-Run en Kennedymars
 • Inzet op positieve gezondheid, maatschappelijke participatie en samenwerking met zorginstellingen en speciaal onderwijs